Par mums

Z/S „Gundegas” jau kopš 1997.g. nolēmām, ka ļausim radiem un draugiem nākt palīgā lasīt izaudzētās lielogu dzērvenes. Radu – talcinieku skaits ir konstants pa gadiem un aptuveni 20-30, bet draugu, draugu draugu skaits arvien pieaug un šobrīd varam rēķināties ar 3 000 palīgu. Pa šiem gadiem ir izstrādājies arī zināms rituāls, jeb kārtība, katra ģimene pēc ogu lasīšanas iepazīst arvien plašāku apkārtni, tādejādi pati ogu lasīšana sev, savai ģimenei aizņem tikai dažas stundas, bet pārējā dienas laikā notiek visdažādākās ekskursijas pa apkārtni.

Mūsu pieredze rāda, ka pat neprofesionāli ogu lasītāji labi apgūst darba noteikumus un darbu veic kārtīgi un apzinīgi, bet… saimniekam šis darbs ir attiecīgi jāorganizē un jāvada, sākot jau ar palīgu ierašanos, automašīnas drošu novietošanu un apsardzi, darbu ierādīšanu un kvalitātes kontroli. Attiecīgi arī talciniekam interesanti ir uzzināt visus noteikumus, darba alikus, pat pareizu apģērbu.

Lūk – zemnieka un pilsētnieka savstarpējai sapratnei - darbu, atpūtas un apkārtnes dabas izzināšanai ir domāts šis portāls, kurā katrs zemnieks varēs ievietot savu piedāvājumu, bet pilsētnieki ar interesi varēs atrast sev tuvāko vai nepieciešamāko kultūru reālos zemnieku laukos, kā arī visus nosacījumus – sākot ar bērnu vecumu un smēķēšanas atļaujām, citiem nosacījumiem.


    

Andris Ansis Špats
zemnieks, tehnisko zinātņu doktors